EIKI-056 - 通野未帆2017年番号 チ○ポ挿入した途端

EIKI-056 - 通野未帆2017年番号 チ○ポ挿入した途端

 而其产于潞者,性平不热,于痢证尤宜也。忆初读方书时,曾阅赵氏《医贯》、《张氏八阵》、《冯氏锦囊》诸书,遂确信其说。

迁延半载,屡次延医服药,病转增剧。盖其愤激填胸,焦思积虑者已久,是以有斯证也。

用芍药者,所以防干姜之热力入肝也。痰亦水也,故其行痰之力,亦百倍于他药。

即前薯蓣粥,加熟鸡子黄三枚。 余往诊,见其吐血满地,细审血中似有脓而腥臭,因谓之曰∶此肺痈也,脓已成矣。

 因麦秋农家忙甚,井臼之事皆自任之,渐觉呼吸不利,气息迫促。诊其脉,洪长有力,亦投以此汤。

用苁蓉者,以其能补肾,即能敛冲,冲气不上冲,则胃气易于下降。若畏此药,不敢轻服,单用干姜五钱,试服亦可。

Leave a Reply